020-5791877 [email protected]

Praktijktest Sport & Bewegen

Hier vind je alle informatie over de vernieuwde Praktijktest van de opleiding Sport & Bewegen. De praktijktest is bedoeld om te testen of de eigenschappen die noodzakelijk zijn om de opleiding succesvol te kunnen volgen aanwezig zijn. Om in aanmerking te komen voor een plaats op de opleiding moet je in ieder geval in het bezit zijn van een diploma:

  • VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (niveau 2)
  • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg (niveau 3)
  • VMBO Gemengde-/Theoretische leerweg of een overgangsbewijs naar HAVO klas 4 (niveau 4)

Zonder diploma of met een diploma op niveau 1 (AKA) ben je niet toelaatbaar.

Na digitale aanmelding via de website krijg je een aantal formulieren thuis gestuurd. Deze dien je direct in te vullen.

Bij de inschrijftafel

Zorg dat je op tijd bent, deelnemers die te laat komen worden niet toegelaten tot de praktijktest.
Bij de inschrijftafel overhandig je:

  1. geen kosten voor deelname.
  2. het intakeformulier ROC van Amsterdam, volledig ingevuld;
  3. je sportportfolio*;
  4. je behaalde zwemdiploma’s (minimaal zwemdiploma B).**

* dit is een verslag, een beschrijving en toelichting van je eigen ervaring in de sport: vereniging, stage, evenementen, foto’s, certificaten, diploma’s
**van je zwemdiploma moet je de originelen laten zien bij aanvang van de praktijktest en kopieën in je sportportfolio

Heb je één van de bovengenoemde zaken niet bij je, kun je niet deelnemen aan de praktijktest.

Wat zijn de tijden van de test?

Dinsdag 01-12-2015 hele dag

Maandag 25-01-2016 hele dag

Woensdag 23 maart 2016 hele dag

Dinsdag 24 mei 2015 hele dag

Wat houdt de praktijktest in?

Binnen de Praktijktest testen we of je over voldoende basisvaardigheden en beroepshouding beschikt. De praktijk test bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Shuttlerun test
  2. Beroepshoudingtest
  3. Behendigheidstest

In de onderstaande video worden alle onderdelen toegelicht.

AMN + Intakegesprek

Na afloop van de behendigheidstest maak je de AMN test. De AMN test jouw capaciteiten, motivatie en persoonlijkheid. De resultaten van de test worden besproken in een intakegesprek die op korte termijn na de testdag plaats vindt. Voor dit intakegesprek ontvang je na de testdag een uitnodiging.
Voor studenten van Niveau 2 volgt na de testdag een intake gesprek. Voor studenten van Niveau 3 en 4 volgt een intake gesprek wanneer daar aanleiding toe is. Het is op alle niveaus verplicht dat ouders/verzorgers bij het intakegesprek aanwezig zijn.

 

Na de praktijktest

Na de test krijg je per brief een opleidingsadvies: aangenomen of afgewezen. In het laatste geval betekent het dat je niet geplaatst kunt worden, wij adviseren je tijdig uit te kijken naar een andere opleiding.

Wanneer je geslaagd bent voor de praktijktest moet je nog medisch gekeurd worden, ROC- sportkleding passen, alle benodigde documenten inleveren en je schoolboeken bestellen.

Aanmelden voor onze opleidingen kan op ieder moment. Er zijn elk jaar veel aanmeldingen, meer dan beschikbare plaatsen, meld je daarom op tijd aan. Als er teveel aanmeldingen zijn kom je op de wachtlijst te staan.

 

Zij instromers:

Zij instromers melden zich schriftelijk aan op de site, www.rocva.nl.

Tevens nemen zij telefonisch contact op met het secretariaat Sport & Bewegen 020-5791877.

Praktijktest in beeld


Bereid je goed voor en meld je hier aan!