020-5791877 [email protected]

Informatie

De Beroeps Praktijk Vorming(BPV) is een heel belangrijk deel van de opleiding. Tijdens de BPV oefen je: het lesgeven, het organiseren en het uitvoeren van nevenactiviteiten.

Op niveau 2 zijn alle stageplaatsen geregeld en op niveau 3 en 4 ben je zelf verantwoordelijk om een plek te vinden. We kunnen je daar wel mee helpen en zullen sommige plekken ook aanbieden op verschillende manieren. Denk hierbij aan een banen/stagemarkt of via deze site.

Het BPV adres moet een erkend bedrijf zijn of dat willen worden. Als een adres nog niet erkend is, dan kan een bedrijf een erkenning aanvragen via de site van Calibris: http://www.calibris.nl/Beroepspraktijk/Erkennen/Erkenning-aanvragen .

Er zijn twee eisen waar een BPV plek aan moet voldoen om erkend te worden:

  1. Er moet een begeleider zijn die minimaal hetzelfde opleidingsniveau heeft;
  2. Er moet een begeleidingsplan zijn. Calibris, het kenniscentrum, kan daar mee helpen.

Je moet het startformulier downloaden van de website (downloads/BPV). Dit formulier moet je compleet invullen en ondertekenen.

Dit formulier moet je compleet invullen en ondertekenen samen met je praktijkopleider. Daarna lever je dit formulier in bij het secretariaat van de opleiding sport en bewegen. Als het Calibrisnummer ontbreekt dan wordt het startformulier niet geaccepteerd!

Aan het eind van de BPV moet je bpv-docent  je resultaten hebben ontvangen.

  1. De opdrachten van het BPV-boek en de eindbeoordeling moeten voldoende beoordeeld zijn door je praktijkopleider (op je stageplek).
  2. De urentabel ( Downloads) moet ingevuld en ondertekend door je stagebegeleider zijn ingeleverd.

Denk eraan: als je geen startformulier hebt ingeleverd, mag je geen stage lopen, want je bent dan niet verzekerd!