020-5791877 [email protected]

De Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is een heel belangrijk deel van de opleiding. Tijdens de BPV oefen je het lesgeven in de praktijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een BPV adres. Wij kunnen je daar wel mee helpen.

Het BPV adres moet een erkend bedrijf zijn of dat willen worden. Als een adres nog niet erkend is, dan kan een bedrijf een erkenning aanvragen via de site van Calibris: http://www.calibris.nl/Beroepspraktijk/Erkennen/Erkenning-aanvragen

Er zijn twee eisen waar een BPV plek aan moet voldoen om erkend te worden:

Er moet een begeleider zijn die minimaal hetzelfde opleidingsniveau heeft;

  1. Er moet een begeleidingsplan zijn. Calibris, het kenniscentrum, kan daar mee helpen.

Je moet het startformulier downloaden van de website. Dit formulier moet je compleet invullen en ondertekenen.

Maak daarna 4 prints:

  • 2 exemplaren lever je direct in bij je bpv-docent
  • 2 exemplaren neem je mee naar het bpv-adres. Eén formulier is bestemd voor je bpv-bedrijf. Het andere laat je ondertekenen door je praktijkbegeleider en geef je daarna terug aan je bpv-docent. Dit is belangrijk, want via de gegevens van dit aanmeldingsformulier neemt je bpv-docent contact op met je BPV adres.

Aan het eind van de BPV moet je bpv-docent  je resultaten hebben ontvangen.

  • De opdrachten van het BPV-boek en het eindverslag moeten voldoende beoordeeld zijn door je praktijkopleider (op je stageplek).
  • De urentabel moet ingevuld en ondertekend zijn ingeleverd.

Denk eraan: als je geen aanmeldingsformulier hebt ingeleverd, mag je geen stage lopen, want je bent dan niet verzekerd!

Oeps! We konden je formulier niet vinden.